NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Innstilling fra valgkomité til årsmøte 2014

INNSTILLING FRA VALGKOMITÈ TIL ÅRSMØTE NMK NORE OG UVDAL 14\3-14


Valgkomitè har bestått av følgende personer:

Leder : Andreas Jahren
Medlem: Laila Levorsen
Medlem: Tor Magne Solberg


Innstilling til punkt 10a i innkalling - leder: Odd Gunnar Vikan


Innstilling til punkt 10b i innkalling - nestleder: Toril Karlsrud


Innstilling til punkt 10c i innkalling – 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer:

• Styremedlem: Bjørn Halland
• Styremedlem: Cathrine Tveiten
• Varamedlem: Anders Sønsterud
• Varamedlem: Rune Eriksen

Innstilling til punkt 10d i innkalling – Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan:

1. Banekomitè:
• Torkild Gudmundsen
• Odd Gunnar Vikan
• Bjarne Bergstøl
• Ole Jacobsen
• Morten Sommer
• Egil Nygård
• Olav Tore Vikan

2. Kontaktpersoner grener:

  • Hastighet – Unni Wetle
  • Motocross - Olav Tore Vikan 
  • Rally - Egil Nygård 
  • Snøscooter – Valgkomitè ikke har lykkes i å fylle plassen. Det er ikke noen aktive nå slik vi har oversikt over og foreslår at styre står som kontakt. 


Innstilling til punkt 10e i innkalling – 2 revisorer
• Hilde Stordalen
• Anne Grete Myrann

Punkt 10 f )og g) i innkalling velges av årsmøte.


Jevnaker 13\3-14 - Andreas Jahren

Antall besøkende på siden

Vi har 16 gjester og ingen medlemmer på besøk.