NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse
Filter
 • Tilleggsregler Smådølfestivalen 2013

   

  TILLEGGSREGLER

   

  Vi har gleden av å invitere deg til

   

  BILCROSS / RCN

  Smådøl Motorsenter

  2 - 4 august 2013

   

   

   

  Arrangør

  :

  NMK Nore og Uvdal

  Adresse

  :

  PB 8, 3631 Rødberg

  Løpets art

  :

  Smådølfestivalen i Bilcross og RCN

   

   

  Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

  Arr.lis. nr

  :

  ARBH 13.9032

  Forsikring

  :

  I henhold til NBF’s pålegg

   

   

   

  Tid og sted

  :

  2-4 august 2013

  Tlf. stevnedagen

  :

  909 67 106, løpssekretær

   

  Klasser

  :

  Bilcross senior

  Bilcross junior

  Bilcross junior trening

  Bilcross damer ( over 12 påmeldte)

  Debutant

  Veteran ( fra det året man fyller 50, frivillig deltagelse)

  RCN kl 1

  RCN kl 2

  Deltagere/ Lisens

  :

  Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt 4.1-4.4.

  For RCN gjelder NSR § 52.

   

  Banen

  :

  805 m lang, 40% asfalt, 60% grus og alternativ spor

   

  Sportskomitee

  :

  Grete Synnøve Solberg (leder)

   

   

  Anders Angeltvedt

  Rolf Arne Ramberg

  Sonja Levorsen

  Per Tore Bergstøl

  Katrine Tveiten

  Sondre Jacobsen

  Laila Levorsen

  Torill Karlsrud

   

  :

   

   

  :

   

  E-post

  :

  gr-syn@online.no

  Hjemmeside

  :

  www.nmknu.com

  Tlf

  :

  909 67 106, løpssekretær

   

   

  906 73 555, løpsleder

  Jury

  :

  Arvid Kjær – leder

   

  :

  Roy Petter Brenden – medlem

   

  :

  Tom Erik Ellefsen - medlem                         

  Løpsleder

  :

  Torill Karlsrud

  Ass. Løpsleder

  Ass. Løpsleder

  :

  Egil Nygård

  Marius Holter Grøvdal

   

  Sekretær

  Ass. Sekretær

   

  Grete Solberg

  Katrine Tveiten

   

   

  Teknisk kontrollant

  :

   

  Knut Øverby

  Faktadommer start

  :

  TBA

  Faktadommer mål

  :

  TBA

  Faktadommer alt.spor                     

  : 

  :  

   

  TBA

  Miljøansvarlig

  :

  Egil Nygård, ass løpsleder

   

   

   

  Påmelding

  :

  NMK Nore og Uvdal , PB 8, 3631 Rødberg.

   www.nmknu.com

   

   

  Frist 28 juli 2013

   

   

  Påmelding ihht til NSR § 34-44

  Det ønskes at hjemmeførere stiller med 1 funksjonær til hver dag .Må være klare ved påmelding. ( Meldes til Torill Karlsrud

   90 67 35 55 eller mail:torill.karlsrud@online.no)

  Avbud

  :

  Avbud skal skje snarest, først på telefon, men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61.

  E-post: gr-syn@online.no

  Startkontingent

  :

  BC senior                  kr 1000,-

  BC junior                  kr   250,-

  BC damer                  kr 1000,-

  BC veteran                kr 1000,-

  RCN                          kr 1000,-

  Innsjekk

  :

  Personlig oppmøte ihht §231, i klubbhuset

  Tekn. kontroll

  :

  Verksted i klubbhuset.

  Kun adgang for fører og en mekaniker/medhjelper pr. deltager

  Førermøte

  :

  Startplata

  Fredag kl 16.30

  Lørdag kl 09.00

  Søndag kl 09.45

  Løpsavvikling

  :

  Innledende: 6 omganger a`3 runder, for klassene BC jr, BC damer, BC veteran og RCN kl 1 og 2.

   

  Kvalifisering til finaler for klassene BC jr, BC damer, BC veteran og RCN kl 1 og 2; Rangeres fra høyeste poengsum og nedover.

  Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Er det fortsatt likt oppnådde poeng, så er oppnådde poeng i siste omgang avgjørende, så nest siste osv. Ved fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet.

   

  For klassen BC senior kjøres det 5 innledende omganger + 5 semifinale for de 30 beste etter 5 omganger.

  Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Er det fortsatt likt oppnådde poeng, så er oppnådde poeng i siste omgang avgjørende, så  nest siste osv.

  Ved fortsatt likhet blir det loddtrekning i sekretariatet.

   

  Det kjøres 5 semifinaler a 6 biler etter følgende oppsett;

  Semifinale 1: Nr 1,6,11,16,21,26 etter 5 omganger

  Semifinale 2: Nr 2,7,12,17,22,27 etter 5 omganger

  Semifinale 3: Nr 3,8,13,18,23,28 etter 5 omganger

  Semifinale 4: Nr 4,,9,14,19,24,29 etter 5 omganger

  Semifinale 5: Nr 5, 10,15,20,25,30 etter 5 omganger

   

  Kvalifisernig til finaler for klassen BC senior

  1.plass i semifinale gir A-finale, 2.plass gir B-finale, 3.plass gir C-finale, 4.plass gir D-finale, 5.plass gir E-finale.

  Av de på 6.plass vil den med best poengsum etter innledende få siste plass i E- finalen.

  Ved poenglikhet gjelder samme regler som for semiheat.

   Svartflagg i semifinale= ingen finale.

   

  Det vil bli loddtrekning om rekkefølge av sporvalg i finalene.

   

   

  BC 6 biler i heatet, RCN 5 biler i heatet. Startrekkefølgen trekkes på data, startposisjon ihht startrekkefølgen. Heatene fylles opp og jevnes ut.

  Finaler: 6 biler i heatet a`5 runder

  Nr 1 i hver finale rykker opp til neste finale. Det gis inntil 5 minutter klargjøring før neste finale.

   

   

   

  A-B-C-D-E finaler  BC senior

  A-B-C finaler BC junior

  A finale BC damer

  A finale BC veteran

  A finaler RCN kl 1 og 2

   

   

   

  Poengskala: 10-7-5-3-2-1

   

   

   

  Alternativspor iht § 603 pkt 6.1

   

   

   

  Startmetode

  :

  Stående rødt med lyssignal og feltet er under starters kommando.

  5 sek skilt vises, grønt lys tennes og starten går. Bilene står på linje, ihht banegodkjening. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.

  Tyvstart

  :

  Ved første tyvstart, alle får advarsel. Ved 2. gangs tyvstart – utelukkelse uansett fører.

  Parc Fermé

  :

  På anvist plass inne på baneområdet, jamfør NSR kapitel 2 § 18)

  Premiering

  :

  Alle finalister blir premierte

  Anbud

  :

  Klubbhuset

  Adgang

   

  Hver deltager får 2 depotbilletter

   

   

  Personlig utrustning:

  :

  Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

  Støybegrensning

  :

  Se NSR § 307 pkt. B

  Dekk

  :

  Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

  Drivstoff

  :

  Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

  Resultatliste og jurymeldinger

  :

  Slås opp på den offisielle tavla etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

   

   

   

  Protester

  :

  I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

   

   

  Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

  Appeller

  :

  I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

  Miljøtiltak

  :

  Iht § 603 pkt 4.7

  Tidsskjema

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beliggenhet            :

  :

  Torsdag 1. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 18.00-21.00

   

  Fredag 2. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 12.00- 16.00

  Førermøte startplata          kl 16.30

  Start 1. omgang                 kl 17.00

   

  Lørdag 3.august

  Førermøte startplata          kl  09.00

  Start 2. omgang                 kl  09.30

  Start 3. omgang            ca  kl 13.00

  Start 4. omgang            ca  kl 15.30

   

  Søndag 4. august

  Førermøte startplata           kl 09.45

  Start 5. omgang                  kl 10.15

  Start semifinaler BC åpen, og 6. omgang øvrige klasser ca kl 13.30

   

  Finaler                             kl 15.00

   

   

  Smådøl.

  Følg skilting ca 500 meter nord for Rødberg, fra FV 40 mot Vikangrend. Følg videre skilting til motorbane.

   

   

   

   

   

         

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

              

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

   

  Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

   

  Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.

   

   

   

      NMK Nore og Uvdal ønsker velkommen til BC/RCN på

   

   

   

  Smådøl Motorsenter.

   

Antall besøkende på siden

Vi har 31 gjester og ingen medlemmer på besøk.