NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse
Filter
 • Program for Hekkmester'n 16. og 17. mars

  LØRDAG 16/3-13

  REGISTRERING: 09.30-10.00

  ÅPNING: 10.00-11.00                         PRESENTASJON HEKKMESTERN.NO

  GJENNOMGANG AV PROGRAMMET

  TIPS VED OPPSTART MED MOTORSPORT

  GRUPPEINNDELING

  LEDSAGERKURS: 11.00-11.30         FOR FORELDRE OG FORESATTE

  FUNKSJONÆRKURS: 13.30-          FOR FORELDRE OG FORESATTE HOLDES AV  NMK’S FUNKSJONÆRKOMITE 

  GRUPPEARBEID 11.00 

  POST 1:                                            TRAFIKK OPPLÆRING: TRAFIKKSIKKERHET- FØRERKORT- SIKRING AV LAST

  POST 2:                                            BILBYGGING: SIKKERHET – KJØREUTSTYR - REGLEMENT - TIPS OG RÅD FOR BILBYGGERE         

  POST 3:                                            BILSPORTSBOKA: REGLEMENT – PÅMELDING - GJENNOMGANG AV EN LØPSDAG – HOLDNINGER

  POST 4:                                            BRANN OG REDNINGSKURS: FØRSTEHJELP-  BRANNSLUKKING

  POST 5:                                            KJØRING PÅ BANEN

  HVER POST TAR CA 45 MINUTTER. TAR 2 POSTER FØR LUNSJ (CA 12.30)

  START KL 13.30 ETTER FELLES LUNSJ

  AVSLUTNING: CA 16.00                           OPPSUMMERING AV DAGEN 

  SØNDAG 17/3-13 

  NBF’S JUNIORKURS 10.00-12.30             LISENSKURS FOR DE UTEN LISENS

  RALLY: 10.00-12.30                                 PRESENTASJON AV RALLYSPORTEN

  LUNSJ 12.30-13.00

  ÅPENT FOR KJØRING PÅ BANEN 13.00-15.00

Antall besøkende på siden

Vi har 26 gjester og ingen medlemmer på besøk.