NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse
Filter
 • Tilleggsregler Smådølfestivalen 2013

   

  TILLEGGSREGLER

   

  Vi har gleden av å invitere deg til

   

  BILCROSS / RCN

  Smådøl Motorsenter

  2 - 4 august 2013

   

   

   

  Arrangør

  :

  NMK Nore og Uvdal

  Adresse

  :

  PB 8, 3631 Rødberg

  Løpets art

  :

  Smådølfestivalen i Bilcross og RCN

   

   

  Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

  Arr.lis. nr

  :

  ARBH 13.9032

  Forsikring

  :

  I henhold til NBF’s pålegg

   

   

   

  Tid og sted

  :

  2-4 august 2013

  Tlf. stevnedagen

  :

  909 67 106, løpssekretær

   

  Klasser

  :

  Bilcross senior

  Bilcross junior

  Bilcross junior trening

  Bilcross damer ( over 12 påmeldte)

  Debutant

  Veteran ( fra det året man fyller 50, frivillig deltagelse)

  RCN kl 1

  RCN kl 2

  Deltagere/ Lisens

  :

  Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt 4.1-4.4.

  For RCN gjelder NSR § 52.

   

  Banen

  :

  805 m lang, 40% asfalt, 60% grus og alternativ spor

   

  Sportskomitee

  :

  Grete Synnøve Solberg (leder)

   

   

  Anders Angeltvedt

  Rolf Arne Ramberg

  Sonja Levorsen

  Per Tore Bergstøl

  Katrine Tveiten

  Sondre Jacobsen

  Laila Levorsen

  Torill Karlsrud

   

  :

   

   

  :

   

  E-post

  :

  gr-syn@online.no

  Hjemmeside

  :

  www.nmknu.com

  Tlf

  :

  909 67 106, løpssekretær

   

   

  906 73 555, løpsleder

  Jury

  :

  Arvid Kjær – leder

   

  :

  Roy Petter Brenden – medlem

   

  :

  Tom Erik Ellefsen - medlem                         

  Løpsleder

  :

  Torill Karlsrud

  Ass. Løpsleder

  Ass. Løpsleder

  :

  Egil Nygård

  Marius Holter Grøvdal

   

  Sekretær

  Ass. Sekretær

   

  Grete Solberg

  Katrine Tveiten

   

   

  Teknisk kontrollant

  :

   

  Knut Øverby

  Faktadommer start

  :

  TBA

  Faktadommer mål

  :

  TBA

  Faktadommer alt.spor                     

  : 

  :  

   

  TBA

  Miljøansvarlig

  :

  Egil Nygård, ass løpsleder

   

   

   

  Påmelding

  :

  NMK Nore og Uvdal , PB 8, 3631 Rødberg.

   www.nmknu.com

   

   

  Frist 28 juli 2013

   

   

  Påmelding ihht til NSR § 34-44

  Det ønskes at hjemmeførere stiller med 1 funksjonær til hver dag .Må være klare ved påmelding. ( Meldes til Torill Karlsrud

   90 67 35 55 eller mail:torill.karlsrud@online.no)

  Avbud

  :

  Avbud skal skje snarest, først på telefon, men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61.

  E-post: gr-syn@online.no

  Startkontingent

  :

  BC senior                  kr 1000,-

  BC junior                  kr   250,-

  BC damer                  kr 1000,-

  BC veteran                kr 1000,-

  RCN                          kr 1000,-

  Innsjekk

  :

  Personlig oppmøte ihht §231, i klubbhuset

  Tekn. kontroll

  :

  Verksted i klubbhuset.

  Kun adgang for fører og en mekaniker/medhjelper pr. deltager

  Førermøte

  :

  Startplata

  Fredag kl 16.30

  Lørdag kl 09.00

  Søndag kl 09.45

  Løpsavvikling

  :

  Innledende: 6 omganger a`3 runder, for klassene BC jr, BC damer, BC veteran og RCN kl 1 og 2.

   

  Kvalifisering til finaler for klassene BC jr, BC damer, BC veteran og RCN kl 1 og 2; Rangeres fra høyeste poengsum og nedover.

  Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Er det fortsatt likt oppnådde poeng, så er oppnådde poeng i siste omgang avgjørende, så nest siste osv. Ved fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet.

   

  For klassen BC senior kjøres det 5 innledende omganger + 5 semifinale for de 30 beste etter 5 omganger.

  Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Er det fortsatt likt oppnådde poeng, så er oppnådde poeng i siste omgang avgjørende, så  nest siste osv.

  Ved fortsatt likhet blir det loddtrekning i sekretariatet.

   

  Det kjøres 5 semifinaler a 6 biler etter følgende oppsett;

  Semifinale 1: Nr 1,6,11,16,21,26 etter 5 omganger

  Semifinale 2: Nr 2,7,12,17,22,27 etter 5 omganger

  Semifinale 3: Nr 3,8,13,18,23,28 etter 5 omganger

  Semifinale 4: Nr 4,,9,14,19,24,29 etter 5 omganger

  Semifinale 5: Nr 5, 10,15,20,25,30 etter 5 omganger

   

  Kvalifisernig til finaler for klassen BC senior

  1.plass i semifinale gir A-finale, 2.plass gir B-finale, 3.plass gir C-finale, 4.plass gir D-finale, 5.plass gir E-finale.

  Av de på 6.plass vil den med best poengsum etter innledende få siste plass i E- finalen.

  Ved poenglikhet gjelder samme regler som for semiheat.

   Svartflagg i semifinale= ingen finale.

   

  Det vil bli loddtrekning om rekkefølge av sporvalg i finalene.

   

   

  BC 6 biler i heatet, RCN 5 biler i heatet. Startrekkefølgen trekkes på data, startposisjon ihht startrekkefølgen. Heatene fylles opp og jevnes ut.

  Finaler: 6 biler i heatet a`5 runder

  Nr 1 i hver finale rykker opp til neste finale. Det gis inntil 5 minutter klargjøring før neste finale.

   

   

   

  A-B-C-D-E finaler  BC senior

  A-B-C finaler BC junior

  A finale BC damer

  A finale BC veteran

  A finaler RCN kl 1 og 2

   

   

   

  Poengskala: 10-7-5-3-2-1

   

   

   

  Alternativspor iht § 603 pkt 6.1

   

   

   

  Startmetode

  :

  Stående rødt med lyssignal og feltet er under starters kommando.

  5 sek skilt vises, grønt lys tennes og starten går. Bilene står på linje, ihht banegodkjening. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.

  Tyvstart

  :

  Ved første tyvstart, alle får advarsel. Ved 2. gangs tyvstart – utelukkelse uansett fører.

  Parc Fermé

  :

  På anvist plass inne på baneområdet, jamfør NSR kapitel 2 § 18)

  Premiering

  :

  Alle finalister blir premierte

  Anbud

  :

  Klubbhuset

  Adgang

   

  Hver deltager får 2 depotbilletter

   

   

  Personlig utrustning:

  :

  Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

  Støybegrensning

  :

  Se NSR § 307 pkt. B

  Dekk

  :

  Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

  Drivstoff

  :

  Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

  Resultatliste og jurymeldinger

  :

  Slås opp på den offisielle tavla etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

   

   

   

  Protester

  :

  I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

   

   

  Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

  Appeller

  :

  I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

  Miljøtiltak

  :

  Iht § 603 pkt 4.7

  Tidsskjema

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beliggenhet            :

  :

  Torsdag 1. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 18.00-21.00

   

  Fredag 2. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 12.00- 16.00

  Førermøte startplata          kl 16.30

  Start 1. omgang                 kl 17.00

   

  Lørdag 3.august

  Førermøte startplata          kl  09.00

  Start 2. omgang                 kl  09.30

  Start 3. omgang            ca  kl 13.00

  Start 4. omgang            ca  kl 15.30

   

  Søndag 4. august

  Førermøte startplata           kl 09.45

  Start 5. omgang                  kl 10.15

  Start semifinaler BC åpen, og 6. omgang øvrige klasser ca kl 13.30

   

  Finaler                             kl 15.00

   

   

  Smådøl.

  Følg skilting ca 500 meter nord for Rødberg, fra FV 40 mot Vikangrend. Følg videre skilting til motorbane.

   

   

   

   

   

         

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

              

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

   

  Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

   

  Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.

   

   

   

      NMK Nore og Uvdal ønsker velkommen til BC/RCN på

   

   

   

  Smådøl Motorsenter.

   

 • Smådølfestivalen 2-4 aug. 2013

                                       

  Sommerens store bilcross-event på Smådøl motorsenter blir helga 02. - 04. august 2013.

  I år har vi valgt å forandre oss litt, vi kjører semifinaler i åpen klasse og Smådøl-lekene er tilbake! Håper dette faller i smak for vi gleder oss veldig. 

  I tillegg til dette vil det også bli satt opp busser tur retur Risan på Rødberg for fest med lokal musikk for de som ønsker dette.

  Test banen før junior landsfinalen neste år.

  Velkommen til Smådøl.

  Påmeldingen på nett er stengt men fortsatt mulighet til å melde seg på via telefon, 

  se kontaktpersoner nedenfor. 

  Startliste

  Tilleggsregler Smådølfestivalen 2013

  Noen spørsmål eller påmelding, ta kontakt med Torill Karlsrud: 90673555 eller Grete S. Solberg: 90967106 

  Avbud sendes til gr-syn@online.no


  Tidskjema: 

  Torsdag 1. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 18.00-21.00

   

  Fredag 2. august

  Teknisk kontroll/innsjekk kl 12.00- 16.00

  Førermøte startplata kl 16.30

  Start 1. omgang kl 17.00

   

  Lørdag 3.august

  Førermøte startplata kl 09.00

  Start 2. omgang kl 09.30

  Start 3. omgang ca kl 13.00

  Start 4. omgang ca kl 15.30

   

  Søndag 4. august

  Førermøte startplata kl 09.45

  Start 5. omgang kl 10.15

  Start semifinaler BC åpen, og 6. omgang øvrige klasser ca kl 13.30

   

  Finaler kl 15.00

   

 • Trening/dugnad Smådøl lørdag 1 juni.

  Det arrangeres snart årets første bilcrossløp i Smådøl og i den forbindelse ber styret og banekomiteen dere herved inn til trening/dugnad lørdag 1 juni fra klokken 11.

  Det blir arbeid til alle, snekkerarbeid inne og ute, beising, skogrydding +++ Så store og små, jenter og gutter er hjertelig velkomne. Her kan alle bidra med noe. Muligheten for å trene er det også for de som vil det.

  Som jeg skrev ovenfor så trenger vi hjelp til skogrydding så vi trenger altså noen med motorsag. Ta dette med om det er mulig. 
   
  Møt opp til en en sosial dag sammen med medlemmer og gjerne også ikke-medlemmer. Ta gjerne med venner og kjente. Det vil bli god bevertning.

  Håper på å se deg :)

  Noen spm: kontakt Odd G Vikan: 97708375
  Hilsen styret og banekomiteen

 • NMK Nore og Uvdal fører i bilcross junior challenge finalen!

  Ja, da er det en NMK Nore og Uvdal fører med i bilcross junios challenge finalen. Bra jobba. NMK Nore og Uvdal gratulerer Ole Jørgen Nykmark. Det er flere i klubben som har prøvd på dette tidligere men ingen har nådd helt opp.

  Bilcross junior challenge er en tallentkonkurranse for de som er født mellom 1995 – 1997. De som vil kan sende inn søknad om å få lov å være med og en jury plukker deretter ut de som skal få lov å delta i finalen. Erfaring/resultater har ikke noe å si for utvelgelsen. I år ble 8 stk plukket ut av alle som har søkt og Ole Jørgen Nykmark var en av de heldige til å bli plukket ut.

  Han søkte bare egentlig for moro skyld men interessen for bil har hvert der i mange år. Ole Jørgen kjørte junior trening i fjord og har i år kjørt sitt første løp som junior. Vi ønsker han masse lykke til i finalen som arrangeres 2. pinsedag, 20 mai. Krysser fingrene for at han tar seg helt til topps og vinner den flotte premien som består av en fullrigget bilcrossbil og start nr. 100 i årets landsfinale.

  Lykke til!

 • Førerlisenskurs hastighet junior

  Sted: Smådøl motorsenter

  Dato: tirsdag 14. mai 2013 kl. 18.00

  Arr.: NMK Nore og Uvdal

  Påmeld. frist: 10. mai 2013

  Påmeld. til: Arild 90183259

  Kursavgift: kr 400,- bet. v. fremmøte

  Instruktør: Arild Sønsterud

  info: Alle må stille med egen bil til praktisk del, som blir avtalt tid for på kurset. Foresatte/ledsagere bør følge hele kurset. Dette er det siste lisenskurset i Smådøl i år.

   

 • Nytt styre er satt.

  Nytt styre er satt.

  Leder: Odd Gunnar Vikan

  Nestleder: Arnstein Tollefsen

  Sekretær: Torill Karlsrud

  Styremedlemmer: Linn Torunn Solberg, Anders Angeltvedt og Rolf Arne Ramberg (alle for 2 år)

  Varamedlemmer: Anders Sønsterud og Rune Eriksen.

   

 • Program for Hekkmester'n 16. og 17. mars

  LØRDAG 16/3-13

  REGISTRERING: 09.30-10.00

  ÅPNING: 10.00-11.00                         PRESENTASJON HEKKMESTERN.NO

  GJENNOMGANG AV PROGRAMMET

  TIPS VED OPPSTART MED MOTORSPORT

  GRUPPEINNDELING

  LEDSAGERKURS: 11.00-11.30         FOR FORELDRE OG FORESATTE

  FUNKSJONÆRKURS: 13.30-          FOR FORELDRE OG FORESATTE HOLDES AV  NMK’S FUNKSJONÆRKOMITE 

  GRUPPEARBEID 11.00 

  POST 1:                                            TRAFIKK OPPLÆRING: TRAFIKKSIKKERHET- FØRERKORT- SIKRING AV LAST

  POST 2:                                            BILBYGGING: SIKKERHET – KJØREUTSTYR - REGLEMENT - TIPS OG RÅD FOR BILBYGGERE         

  POST 3:                                            BILSPORTSBOKA: REGLEMENT – PÅMELDING - GJENNOMGANG AV EN LØPSDAG – HOLDNINGER

  POST 4:                                            BRANN OG REDNINGSKURS: FØRSTEHJELP-  BRANNSLUKKING

  POST 5:                                            KJØRING PÅ BANEN

  HVER POST TAR CA 45 MINUTTER. TAR 2 POSTER FØR LUNSJ (CA 12.30)

  START KL 13.30 ETTER FELLES LUNSJ

  AVSLUTNING: CA 16.00                           OPPSUMMERING AV DAGEN 

  SØNDAG 17/3-13 

  NBF’S JUNIORKURS 10.00-12.30             LISENSKURS FOR DE UTEN LISENS

  RALLY: 10.00-12.30                                 PRESENTASJON AV RALLYSPORTEN

  LUNSJ 12.30-13.00

  ÅPENT FOR KJØRING PÅ BANEN 13.00-15.00

 • Julebord Seniorer Nmk N&U

  Hei alle medlemmer over 18 år!
  Vi invitererer til julebord lørdag 10 desember i Uvdal Alpinsenter,
  Alpintunet. Vi får servert velkomstdrink før vi setter oss til bords.
  Etterpå kan vi svinge oss til levende musikk. Herligheten koster kr 395 for
  medlemmer, og kr 495 for ikke medlemmer. Be gjerne med dere venner,slik at
  vi blir en stor gjeng.
  Det blir satt opp buss, pris kr 100 pr pers.
  Påmelding innen 1 desember til Anne Grethe tlf 95893121. Velkommen! :)

  Mvh NMK Nore og Uvdal

  Test
 • Sesongsavslutning juniorer 3. november

  Hei alle juniorer! :)


  Det blir sesongavslutning 3 november kl 18 i klubbhuset på motorbanen.

  Detblir pizza, brus og premieutdeling. Inviter gjerne med deg venner og andre motorsportinteresserte.

  Juniormedlemmer gratis. Søsken, voksne og venner kr 100 pr pers.
  Påmelding innen lørdag 29.10 på sms til Terje 90750861 eller mail: terje@vidda.no


  Velkommen til en koselig kveld! :)
  Mvh
  Styret i NMK Nore og Uvdal

 • Strålende resultater på Sølvcrossen

   
  Strålende resultater på sølvcrossen.
  Numedøler viste hvem som var best på Basserudåsen motorbane, 17-18. september. Vi gratulerer: Petter Silseth med seier i juniorklassen, etterfulgt av Ørjan Bekkeseth på 5. og Marius Trulsen på 7. og Vebjørn Levorsen Rotegård på 11. plass. Kjetil Deinboll med seier i RCN 1, Goe Vikan Wetlesen med seier i åpen klasse, etterfulgt av Sondre Jacobsen på 4., Anders Nygård på 5, og Atle Redalen på 7. plass! Merethe Halland imponerte som vanlig i sin golf og fikk en sterk 2. plass i dameklassen. Strålende og imponerende kjøring av medlemmene i NMK Nore & Uvdal. Det var kaldt og vått vær, men det la ikke en demper på stemningen i depot hvor hjelpsomheten og kameratskapen vår.
 • NMKNU Klubbløpet 2011

  NMK Nore og Uvdal arrangerte lørdag 24. september klubb løp i bilcross og motocross og det var strålende oppmøte! 

  Motocross hadde 13 stykker som stilte til start, i alderen 6 til 17 år og det ble kjørt minicross 5-8 år og 8-10 år på liten bane, MX85 10-12 år, MX85 13-15 og MX2 junior på stor bane.

  Frem til og med 12 år blir alle premiert.

  Andreas Roer Madsen ble klubbmester i MX85 13-15 år og Thomas Vikan i MX2 junior.

  Det var også en oppvisning i rampehopping, som er den nye satsningsområdet til MX gruppa!

  Premieutdeling vil foregå på en sesongavslutning i slutten av oktober.

  I bilcrossen var det også mange ivrige førere og det ble kjørt rallycross, åpen klasse, junior, dame og bakkeløp. NMK N&U er en klubb med mange aktive medlemmer og kan være stolt av mange gode resutater i år! For mange var dette en sesongavslutning.

  link il resultatene Bilcross og Bakkeløp

 • Crosskart NM finalen Finnskogbanen Solør

  Hei! Her er en liten melding fra NM Finalen/3.runde i NEZ (EM) og Sprint
  finale,n på Finnskogbanen, Solør!

  NM Finalen/3.runde i NEZ (EM)
  Siste runde i NM gikk av stabelen på Finnskogbanen, Solør i Helgen! Det
  var også 3. runde i NEZ (EM) og deltakere fra hele Skandinavia, Latvia og
  Russland var kommettil finnskogbanen. Det var hele 24 karter i
  125ccm-klassen, og det skulle bli kjørt både A,B og C-finale.
  Innledende:I første innledende heat kjørte jeg mot han som ble
  Norgesmester senere på dagen, ogfikk en 2.plass bak han.
  I andre innledende heat stod jeg i bakerste startspor, men tok en knall
  start og var i tetenmed en gang. Ledelsen holdt jeg inn i mål, og fikk med
  meg 10 viktige poeng.
  I tredje innledende heat kjørte jeg nok en gang mot han som ble
  norgesmester, og i tillegg hansom ble nummer to. Da kjørte jeg inn til en
  tredje plass, og fikk sjuende startspor i A-finalen!
  FINALEN:
  Jeg stod i sjuende startspor i bakerste rekke, og ni stykker skulle kjempe
  mot seieren. Først ble det en tjuvstart av Oscar Solberg (sønnen til
  Henning). Men så ble starten godkjent, og jeg lå som nummer 6. Det støvet
  veldig og jeg slet med at jeg fikk støv i øynene, men jeg klarte å holde
  fokus. På andre runden tok jeg alternativen, og lå som nummer fem. På
  nestsiste runden skled jeg langt ut og tapte 10-20 meter på teten. Så når
  han forran meg tok alternativen, kom han ut en halvmeter forran meg... Men
  jeg kom likevell på en femte plass og er KJEMPE fornøyd med det! :) 
  1152Davis Tobiass LTTL Kart
  2119Marius  Vardeberg NORKNA Solør Motorsport
  3115Carl Henrik Lyche  NORNAF
  4117Mats Nygård NORKNA Solør Motorsport
  5125Stein Hammersbøen  NORNMK Nore og Uvdal

  Sprint Finalen:Den siste runden av IC-Cupen ble også kjørt i helgen, på
  finnskogbanen.Det var veldig skiftende vær og det regnet ganske kraftig til
  tider.To av omgangene ble kjørt på vått føre, mens den ene ble kjørt på
  tørt. Og i den tørre omgangen fikk jeg ikkehelt flyt på kjøringen, så jeg
  endte på en niende plass.
  Dette var det siste løpet i NM og Sprinten, og jeg endte på 7.plass i NM
  og 5.plass i IC-Cupen.Siste runde i NEZ (EM) går i Danmark 17-18 sept. og
  jeg ligger på en 10.plass sammenlagt, men har veldig gode sjangser til
  åklatre langt opp i sammendraget etter runden i Danmark!

  Tekst og bilder Stein Hammersbøen

 • Bilcross trening

  Hei til alle som kjører bilcross!
  Er det noen som vil teste bilene sine eller trene så er det mulighet for det tirsdag den 30.08 fra kl 18.00
 • Bilcross lisenskurs

  Bilcross lisenskurs

  Hei, torsdag den 25. august er det lisenskurs på Motorbanen.

  Kurset starter kl 17.00

   

 • Stein Hammerbøen Crosscartrunde NM Dokka 2011

  Tekst og bildet Stein Hammersbøen


  Forrige helg kjørte jeg fjerde NM runde på Dokka + Sprint.
  Fjerde NM runde Dokka:
  I de innledende omgangene gikk det veldig bra, og jeg gikk direkte til
  A-finale.Jeg hadde sjuende startspor i finalen og kom bra ut. etter en
  runde ble det litt klabb og babbog jeg traff en annen kart. Da ble festet
  til støtdemperen framme ødelagt og jeg kjørte mednull fjering. Jeg kjørte
  meg opp til en tredje plass, men når jeg tok alternativen kom jeg utsom
  nummer fem. Den plasseringen holdt jeg inn til mål!

  Fjerde runde i IC-Cupen (sprintrally):
  I første omgang regnet det, og det var veldig vanskelige forhold. Men jeg
  klarte likevel å kjøreinn til en andre tid i første omgang. I andre omgang
  tørket det litt opp, og jeg fikk fjerde tid...I siste omgang var det nesten
  tørt, og det var den omgangen det var best forhold. Jeg haddegod flyt og
  kjørte mye bedre enn omgangene før. Men halvveis ut i løypa fikk jeg
  motorstopp og måtte bryte siste omgang. tilslutt ble jeg nummer 6, i min
  klasse.
  Jeg er veldig fornøyd med kjøringen og resultatene fra denne helgen :)

  Crosscart_NM_Dokka_2011

   

 • Gode resultater Kjetil Deinbol

  Bakkeløp runde 3,4,5 Norgescup Varna

  Tekst og bilder Camilla Otnes

  Kjetil Deinboll hadde følgende resultat i bakkeløp:

  Lørdag: 2. plass i 3. runde), 5. plass i 4. runde
  Søndag: 2. plass i 5. og siste runde.

  Dette ga sammenlagt 2. plass i Norgescupen med god margin til 3. plassen. 1 plass gikk til Geir Paulsen fra gjøvik, 3 plass gikk til Bjørn  Modalen fra Hønefoss.

  Lørdag morgen åpnet han med bestetid på vått føre og ledet etter 1. omgang. Utover dagen tørket det opp og avsluttet 3 NC runde med 2. tid kun slått av Geir Paulsen. I dette løpet hadde han også et hopp på hele 27 meter!

  Gjorde noen småfeil og greide ikke bedre enn 5. plass i 4. NC runde som ble kjørt lørdag ettermiddag.

  Søndag startet han med en 3. plass for så å kjøre seg opp til en 2. plass. Meldte regn utover dagen og vi visste at 1. og 2, omgang tid ville bli avgjørende. I 3. omgang røk også forstilling på bilen da vi prøvde å få ekstra bonuspoeng for omgangsseier.

  Alt i alt er vi kjempefornøyde med sesongen og greide å forsvare sølvet fra 2010. Kjører samme klasse i bakkeløp 2012 og håper vi kan samle enda edlere metall da.
  Takker støttespillere for samarbeidet i 2011 og ser fram mot ny sesong.

  Kjetil_1

 • Smådølfestival juli 2011

  sMDLFESTIVAL_2011

   ..

  Vi gleder oss til 3 fartsfulle dager i Smådøl.

  Lørdag blir det lek og moro på start plata fra ca kl. 19.00

  Fiskekonkurransen foregår hele helgen og premieres på søndag.

   Vi regner med at de damene som er påmeldt skal kjøre dameklasse. Hvis ikke så må dere gi beskjed.

  Det er fortsatt mulig å melde deg på!

  Vi holder påmeldingsmulighetene åpen helt fram til vi starter på fredagen!

  Tilleggsregler Smådøl Festivalen 2011  her

  Påmelding her

  Oversikt over påmeldte her

  Resultatlistene finnes her

  Mvh Sportkommiteen.

 • Resultatlistene Smådølfestival 2011

  Bilcross åpen 1 2 3 4 5 6 7 total
  Bilcross damer 1 2 3 4 5 6 7 total
  Bilcross junior 1 2 3 4 5 6 7 total
  RCN 1 1 2 3 4 5 6 7 total
  RCN2 1 2 3 4 5 6 7 total

  RCN1premiepremieopen

  damepremieJuniorpremie

   

 • Kjetil Deinboll fantastisk resultat Bakkeløp Norefjell

  Kjetil Deinboll har vært på bakkeløp på Norefjell, 1. og 2. runde Norgescup bakkeløp i helgen og Kjetil tok 2. plassen både lørdag og søndag, slått av Geir Paulsen begge dager.  I tillegg ble Kjetil NMK mester i bakkeløp 2011, stor stas!

  Startet på fredag med treningsrunde og fikk god følelse med bakken og topp motivasjon for helgens løp. Kjetil hadde faktisk 3. andretider på lørdag. Tredjeplassen lørdag gikk Bjørn Modalen fra Hønefoss og 4. plassen til Svein Brekke. Søndag startet Kjetil første omgang med en 6. plass, men klarte å kjøre inn 1,2 sekunder og dro dermed i land dagens 2. plass. Slo med denne tiden Svein Brekke (Kongsberg) med 1 tiendels sekund og sistnevnte havnet på 3. plass søndag. Ganske lokalt på søndagens seierspall med andre ord! De to er dermed på 2. og 3. plass totalt i Norgescupen i klassen rallycross nasjonal under 2,4 l. Tredje omgang søndag ble avlyst grunnet tett tåke og regnvær.

  Vi gratullerer Kjetil med et fantastisk resultat!

  Foto og tekst Camilla Otnes

  Kjetil_Deinboll

 • Solid kjøring på Basserudåsen!

  Solid kjøring på Basserudåsen!

   

  NMK Nore og Uvdal gratulerer med solid kjøring på Basserudåsen i helga!

  Tor Helge Halland kom på andreplass i RCN under 2,4l, Merete Halland vant dameklassen og Ørjan Bekkeseth vant juniorklassen, og er dermed kvalifisert til NMK`s landsfinale i bilcross for juniorer.

  Flere andre Nore og Uvdal kjørere hadde funnet veien til kongsberg i helga, og kjørte inn til flere heatseiere, og endte opp med gode resultater. Gratulerer!

  Se Lågendalspostens reportasje

  Halland2

  Bilde: Tor Helge Halland i kjent stil med sin Toyota starlett RCN-bil

 • Seier for Jan Egil Halland og Anders Nygård

  Seieren i Nasjonalsklassen i Numedalsrallyet gikk til Jan Egil og Anders!!!

  GRATULERE SÅ MYE!

  Les hele artikelen i Laagendalsposten!

  numedalrsrally2

 • Styrets side

  Dette er styrets siden. Dokumentene som ligger her er passord beskyttet.

  Styremøte 2011-02-24

 • Årsmøteprotokol NMK N&U 2011

  domstol-hammer

   

  Årmøtet til NMK Nore og Uvdal ble avheld den 10. februar 2011

  Her kommer Årsmøteprotokol NMK N&U 2011

Antall besøkende på siden

Vi har 25 gjester og ingen medlemmer på besøk.