NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Program for Hekkmester'n 16. og 17. mars

LØRDAG 16/3-13

REGISTRERING: 09.30-10.00

ÅPNING: 10.00-11.00                         PRESENTASJON HEKKMESTERN.NO

GJENNOMGANG AV PROGRAMMET

TIPS VED OPPSTART MED MOTORSPORT

GRUPPEINNDELING

LEDSAGERKURS: 11.00-11.30         FOR FORELDRE OG FORESATTE

FUNKSJONÆRKURS: 13.30-          FOR FORELDRE OG FORESATTE HOLDES AV  NMK’S FUNKSJONÆRKOMITE 

GRUPPEARBEID 11.00 

POST 1:                                            TRAFIKK OPPLÆRING: TRAFIKKSIKKERHET- FØRERKORT- SIKRING AV LAST

POST 2:                                            BILBYGGING: SIKKERHET – KJØREUTSTYR - REGLEMENT - TIPS OG RÅD FOR BILBYGGERE         

POST 3:                                            BILSPORTSBOKA: REGLEMENT – PÅMELDING - GJENNOMGANG AV EN LØPSDAG – HOLDNINGER

POST 4:                                            BRANN OG REDNINGSKURS: FØRSTEHJELP-  BRANNSLUKKING

POST 5:                                            KJØRING PÅ BANEN

HVER POST TAR CA 45 MINUTTER. TAR 2 POSTER FØR LUNSJ (CA 12.30)

START KL 13.30 ETTER FELLES LUNSJ

AVSLUTNING: CA 16.00                           OPPSUMMERING AV DAGEN 

SØNDAG 17/3-13 

NBF’S JUNIORKURS 10.00-12.30             LISENSKURS FOR DE UTEN LISENS

RALLY: 10.00-12.30                                 PRESENTASJON AV RALLYSPORTEN

LUNSJ 12.30-13.00

ÅPENT FOR KJØRING PÅ BANEN 13.00-15.00

Antall besøkende på siden

Vi har 29 gjester og ingen medlemmer på besøk.